Παρουσίαση προόδου από υποψήφια διδάκτορα

Αύριο Τρίτη 02/10/2018 από 1 έως 2 μμ στο ISEB θα πραγματοποιηθεί παρουσίαση της Χριστίνας Τίκβα, υποψήφιας διδάκτορα του τμήματος (έρευνα σχετική με την διδασκαλία Computational Thinking σε παιδιά μέσω Προγραμματισμού). Η Χριστίνα θα μας παρουσιάσει την πορεία ενός άρθρου που ετοιμάζει με στόχο μια συστηματική βιβλιογραφική επισκόπηση του χώρου έρευνας της και τη δημιουργία σχετικού μοντέλου του πεδίου έρευνας.

Η παρουσίαση θα κρατήσει περίπου 20 λεπτά ώστε να ακολουθήσει συζήτηση για τη μέθοδο, τα αποτελέσματα ως τώρα, τα επόμενα βήματα κλπ.